Poienile rosii online dating

Cursul se va organiza in comuna Poienele de sub Munte. Furnizarea programelor de formare a competentelor comune - competente informatice.

Aceste servicii de formare vor fi achizitionate in cadrul proiectului, cursurile de perfectionare a competentelor comune urmand a fi subcontractate de un formator autorizat.

Dezvoltarea capitalului uman din comuna Poienele de sub Munte in vederea facilitarii ocuparii in domenii non-agricole. Proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al POSDRU, precum si la atingerea obiectivelor specifice axei prioritare 5 si a DMI 5.2, prin facilitarea integrarii pe piata muncii a persoanelor inactive si somerilor din mediul rural. Activitatea de management este o activitate continua pe toata durata de implementare a proiectului si va fi realizata de cei doi parteneri, sub directa coordonare a managerului de proiect. Echipa de implementare a proiectului este formata din echipa de management (manager proiect, responsabil financiar, consilier juridic), experti pe termen lung (responsabil programe de formare, responsabil informare si diseminare, 4 formatori certificati) si experti pe termen scurt (2 consilieri psihologi/sociologi, 1 coordonator studiu sociologic).

Atingerea obiectivelor specifice va genera beneficii pe termen lung la nivelul grupului tinta prin schimbarile preconizate atat la nivelul statului ocupational, al vietii profesionale, cat si in plan psihologic si atitudinal.

Cresterea sanselor de ocupare a femeilor si tinerilor inactivi sau someri, din comuna Poienile de sub Munte, prin participarea la programul integrat de formare si consiliere profesionala. Facilitarea integrarii pe piata muncii a femeilor si tinerilor inactivi sau someri, din comuna Poienele de sub Munte, prin elaborarea traseelor profesionale in acord cu interesele, competentele si abilitatile profesionale. Cresterea mobilitatii geografice si ocupationale a fortei de munca din comuna Poienele de sub Munte, prin calificarea in meseriile de ingrijitor batrani la domiciliu si infirmier. Dezvoltarea competentelor informatice si atestarea acestora prin certificatele de absolvire a cursurilor de perfectionare (cursuri autorizate). Dezvoltarea capacitatii de aplicare a metodelor si tehnicilor de cautare activa a unui loc de munca.

Prin calificarea persoanelor din mediul rural, prin informare si consiliere profesionala, prin incurajarea mobilitatii ocupationale si geografice, se urmareste dezvoltarea capitalului uman din zona rurala si asigurarea sustenabilitatii pe termen lung a acestor masuri. Aceste activitati se vor desfasura la sediul solicitantului, in municipiul Baia Mare. Pentru fiecare membru al echipei de proiect vor fi elaborate fise de post ce vor cuprinde principalele responsabilitati si sarcini privind implementarea proiectului.

Campania se va fundamenta pe rezultatele studiului sociologic si va urmari comunicarea focusata cu grupul tinta al proiectului.

In cazul in care vor exista mai mult de 80 solicitanti care indeplinesc cerintele proiectului, se va face o selectie cu respectarea principiului egalitatii de sanse.Vor fi identificare modalitatile de prevenire a eventualelor abateri de la planul de activitati si masurile corective ce trebuie adoptate pentru solutionarea oricaror deficiente intervenite. Monitorizarea continua si intocmirea documentelor de raportare (periodica si finala) vor fi realizate de catre cei doi parteneri, managerul de proiect avand sarcina coordonarii si supervizarii acestor activitatii. Informarea, promovarea si diseminarea rezultatelor proiectului. Pentru asigurarea vizibilitatii proiectului, informarea beneficiarilor si diseminarea rezultatelor se vor desfasura, impreuna cu partenerul, urmatoarele subactivitati: 1.conferinta de presa la demararea si finalul proiectului; 2.Solicitantul este in curs de autorizare ca furnizor de formare profesionala pentru meseria de infirmier, dosarul de autorizare fiind depus in septembrie 2010.Cursul de calificare are 240 de ore si se va desfasura conform curriculei autorizate de DMSSF.

Leave a Reply